مقاله راهکارهاي تحکيم بنيان خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۲۷۰ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: راهکارهاي تحکيم بنيان خانواده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله اسلام
مقاله مهارت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محدثي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي اصل محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: خانواده اولين پايگاه بستر ساز رشد جسمي، رواني و اجتماعي شدن هر فرد در جامعه مي باشد. خانواده هايي که به حقوق و مسووليت ها جاهل يا بي اعتنا باشند زمينه ساز آسيب هاي گوناگون اجتماعي، رواني از قبيل خشونت، اعتياد، فرار و رفتارهاي نابهنجار بوده و در نتيجه تربيت نسل آينده دچار بحران خواهد گرديد.
مواد و روش کار: حاصل تحقيقات متعدد و گسترده بيانگر وجود رابطه غير قابل انکار بين داشتن ايمان ديني خانواده و تقويت سلامتي روحي و رواني، پاکدامني، پايداري ازدواج، کاهش جرم و اعتياد مي باشد، چنانچه دين اسلام رعايت ارزش هاي اخلاقي در محيط خانواده و داشتن رابطه صميمي و تربيت فرزندان صالح را جزء عبادات دانسته و هرگونه بد رفتاري و ضايع نمودن حقوق خانواده را موجب دوري از رحمت الهي مي داند.
يافته ها: قوام و دوام هر جامعه وابسته به استحکام خانواده هاست و آگاهي از دستورات تربيتي اسلام و پاي بندي به اخلاق حسنه در محيط خانواده مهم ترين قدم در رسيدن به اين اهداف مقدس مي باشد. مقاله حاضر قدمي کوچک در تبيين رابطه دين داري با رعايت حقوق خانواده و تحکيم مباني آن مي باشد.