مقاله راهکارهاي توسعه مشارکت در واحدهاي آموزشي از ديدگاه مديران مدارس شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: راهکارهاي توسعه مشارکت در واحدهاي آموزشي از ديدگاه مديران مدارس شهر تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله راهکارها
مقاله توسعه
مقاله واحدهاي آموزشي
مقاله مديران مدارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف شناسايي راهکارهاي توسعه مشارکت در واحدهاي آموزشي از ديدگاه مديران مدارس با روش پيمايشي اجرا گرديد. جامعه آماري کليه مديران مدارس ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي ۸۳-۸۲ به تعداد (۳۵۱۸) نفر و نمونه آماري (۳۶۸) نفرکه با روش تصادفي طبقه اي با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه مورگان انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که داراي ۴۸ سوال پنج گزينه اي با استفاده از مقياس پنج درجه اي ليکرت تهيه گرديد. روايي پرسشنامه توسط بيست نفر از صاحب نظران بررسي شد. پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از آلفاي کرانباخ، محاسبه و ضريب پايايي ۰٫۷۲ به دست آمد. نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر نشان مي دهد که مهم ترين راهکارهاي توسعه مشارکت اولياي دانش آموزان در واحدهاي آموزشي از ديدگاه مديران مدارس در هر يک از قلمروهاي ششگانه وظايف مديريت آموزشي عبارتند از: در قلمرو آموزش و تدريس، شامل: همكاري در ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدرسه و خانواده در قلمرو امور مربوط به كاركنان، شامل: همکاري در برگزاري هر چه با شکوه تر مراسم بزرگداشت مقام معلم، تقدير و تشكر از فرهنگيان و معلمان فعال، در قلمرو امور مربوط به دانش آموزان، شامل: همکاري و مساعدت در کاهش مشکلات آموزشي، تربيتي و اخلاقي فراگيران، در قلمرو امور مالي و اداري، شامل: مساعدت فکري به مديريت براي اداره بهتر واحدهاي آموزشي، ارايه كمك هاي مالي و مادي به مدارس، همكاري در جذب و جلب كمك هاي مالي و مادي خيرين به مدارس. در قلمرو رابطه مدرسه و اجتماع، شامل: حضور فعال در انجمن اوليا و مشاركت در فعاليت هاي مدارس، همكاري در انعكاس نظريات و انتظارات مردم از مدارس، مساعدت در برقراري ارتباط موثر مدارس با مساجد و اماكن مذهبي و ديني جامعه، در قلمرو تسهيلات و تجهيزات، شامل: مشاركت در بهسازي و زيبا سازي محيط و فضاهاي مدارس، همكاري در مرمت و تعمير وسايل و امكانات و تجهيزات مدارس مورد بررسي قرار گرفت.