سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمسعود عبدالهی موسوی – کارشناس ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نور تهران سرپرست برنامه ریزی و کنتر

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش رقابت در بازارهای جهانی و داخلی، انجام صحیح راهبردهای اجرای پروژه برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب ضروری میباشد و هر گونه عدم موفقیت شرکت در اجرای پروژه ها ممکن است باعث نبودن کامل آن شرکت گردد.لذا داشتن
انعطاف پذیری و اجرای موفق راهبردها و استفاده موثر از همه منابع موجود در پروژه ضروری می باشد. علاوه بر این با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری ها در پروژه های فراساحل و نظر به لزوم افزایش توانمندی های داخلی و حضور گسترده شرکت های پیمانکار عمومی پروژه های فراساحل پرداخته و با عارضهیابی این شرکت ها پیشنهاداتی را برای افزایش توان مدیریتی آنها ارائه کرده ایم.