سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی همت جو – پژوهشگرآزاد

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه اندازه گیری تجزیه و تحلیل و ارایه راهکارهایی ارتقای بهره وری کل عوامل تولید دربخش حمل ونقل ریلی کشور می باشد برای این منظورشاخصهای بهره وری عمومی محاسبه و سپس مدل عوامل موثربربهره وری کل عوامل تولید با استفاده ازروش ARDL مورد براورد قرارگرفت نتایج نشان میدهد که بجزشاخص بهره وری مصارف واسطه تمامی شاخصهای بهره وری جزیی دارای نرخ رشدمناسبی بوده و به تبع آن موجب افزایش نرخ بهره وری کل عوامل تولید شده است همچنین نتایج براورد مدل عوامل موثربربهره وری نشان داد که عواملی چون اموزش تحقیق و توسعه و میزان بهره وری ازناوگان ریلی تاثیرمثبت و بسزایی درافزایش بهره وری داشته اندکه متناسب با اینن عوامل راه کارهایی برای افزایش بهره وری دراین بخش پیشنهادشده است