سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد شاکراردکانی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

براساس آمارهای موجود در ایران تقریباً نیمی از محصولات کشاورزی بدون اینکه به مصرف برسد در مراحل مختلف از بین می روند و صنایع تبدیلی موجود در ایران به آن حد از رشد نرسیده که بتواند از تمامی اجزاء یک محصول کشاورزی بهره مناسب و کامل را ببرد . درمورد پسته سالانه حدود ۱۳۵ هزار تن ضا یعات داریم که بیشتر آنها مربوط به ضایعات پوست گیری می باشد . در صورت داشتن برنامه ای مدون ، کسب فناوری های نداشته و ساماندهی داشته ها می توان از این مواد که در اکث ر مواقع نیز مسایل زیست محیطی حادی را هم به دنبال دارد در جهت استفاده بهینه و تبدیل آنها به مواد با ارزش گامی برداشت . هدف از این تحقیق نیز ارائه راهکارهای عملی برای استفاده از ضایعات پسته می باشد . صنایع تبدیلی از جمله مهمترین زمینه های مربوط به توسعه کشاورزی است . در این میان دانش آموختگان برای امر کارآفرینی روستایی مناسب تر هستند . گرچه ضایعات پوست گیری پسته در صنعت موارد استفاده متعددی دارد؛ اما بر اساس نتایج این تحقیق، می توان از این ضایعات در تهیه مربا وترشی، به عنوان بستر تولید قارچ خوراکی، در رنگرزی، بر ای تأمین خوراک دام و حتی به عنوان ماده اولیه سوخت استفادهکرد