سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
پدرام اقدسی علمداری – مرکز آموزش علمی کاربردی مخابرات آذربایجان شرقی
سارا قیاسی تبریزی – مرکز آموزش علمی کاربردی مخابرات آذربایجان شرقی.

چکیده:
در حال حاضر پردازش ابری یک موضوع مورد توجه در عرصه پژوهشی و همچنین در عرصه سازمانی می باشد، زیرا پردازش ابری دارای ویژگیهای خوبی مانند: پایین بودن مقدار سرمایه گذاری، فراهم آوردن سرویس های قابل اتکا، نگهداری آسان، قابلیت انعطاف پذیری و قابلیت گسترش سریع می باشد. در این بین موضوع امنیت و اعتماد از بزرگترین موانع برای گرایش سازمانها به سمت محاسبات ابری بشمار می آید. بنابراین با توجه به این مهم در این مقاله سعی شده تا با بررسی بهترین راه حل های ممکن برای ایجاد امنیت و ارائه راهکاری تحت عنوان درجه اعتماد به کاربران ،که باتوجه به رفتارهای مخاطره آمیز کاربر درسیستم پردازش ابری ، از جمله محاسبه میزان امنیت های مختل شده به وسیله کاربر و میزان هشدارهای دریافت شده از طرف سرویس دهنده به کاربر ، انواع کاربران را به میزان درجه مورد اعتماد بودن دسته بندی کرد و به این طریق کاربران با درجه اعتماد کم را برای دسترسی به منابع ابر محدود کرده و در نتیجه امنیت هرچه بیشتر پردازشات ابری را تامین نمود.