سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصیر برادران رحمانیان – کارشناس ارشد راه و ترابری پژوهشکده حمل و نقل تهران
محمدرضا احدی – دکترای راه و ترابری عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل تهران
شاهین شعبانی – دانشجوی دکترای راه و ترابری عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل تهران

چکیده:

در راستای ایمن سازی راهها، ابزارها و تجهیزاتی و جود دارد که قادر است هم نیازهای رانندگان و هم نیازهای موتورسواران را بر آورده سازد. این ابزارها به گونه ای طراحی شده اند که بر کاهش تبعات برخورد موتورسواران با یک حفاظ کناری تاکید می کند. این تحقیق درصدد ارائه راهکارهای علمی برای ایمن کردن تردد موتورسیکلتها و کاهش شدت جراحات در اثر برخورد موتورسوارن با حفاظها می باشد. این مطالعه یک تحقیق آکادمیک نیست اما با بازنگری تمام شیوه های موجود، امید می رود یک تصویر شفاف از تمام آنچه تا کنون انجام گرفته است بدست آید و راهکارهای مفید برای کاهش مرگ و میر موتورسواران در اثر برخورد با حفاظها در کشور ارائه شود.