سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر ثبات ثانی –

چکیده:

نوسازی در راستای بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمانهای موجود که قابل تعمیر و نوسازی بوده هم میتواند یک گام مثبت در جهت کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست باشد. موارد بررسی در اینگونه ساختمانها شامل : ١. باز نگری در طراحی عمومی ساختمان ٢. مصالح ساختمانی ٣. اندازه و قرارگیری پنجره ها ٤. عایق کاری ٥. حفاظت پنجره ها ٦. نورگیرها و موارد دیگری که باید در این رابطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. هدف این مقاله بر این است که راهکارهای عملی برای انجام تعمیراتی که منجر به کاهش مصرف انرژی می شوند هم زمان روشهای ساده طراحی برای راحت تر زیستن در فصول مختلف و چگونگی انتخاب وسایل خانگی و سیستم روشنایی ساختمان بررسی و به نتیجه رسید.