سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیمین ناصری – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد نوری سپهر – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی سمنان

چکیده:

منبع اصلی تامین کننده آب آشامیدنی شهر گرمسار رودخانه حبله رود، سرشاخه حبله رود بنکوه می باشد که پر آب ترین رودخانه حوضه جنوب البرز است.آب رودخانه پس از تصفیه با فرآیند انعقاد و لخته سازی به مصرف می رسد. در طبقه بندی کیفی، این آب در زمره آبهای کلروره سدیک و سولفاته کلسیک قرار می گیرد. با توجه به روند، افزایش مصرف آب در شهر گرمسار، ضرورت افزایش ظرفیت تصفیه خانه از حدود ۸۰LPS به ۱۵۰LPS مطرح گردید. همچنین بالا بودن کدورت بیش از حد مجاز در آب خروجی تصفیه خانه، پایین بودن کارایی واحدهای تصفیه و عدم بهره برداری صحیح و مدیریت کارآمد موجب شد تا در طرح تصفیه خانه بازنگری گردد. در این مقاله با استناد به اصل فرضیه و آزمون به مدت یکسال، راهکارهایی ارائه گردیده است که منجر به بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تصفیه خانه می گردد. براین اساس در این پژوهش جهت رفع نقایص موجود و دستیابی به اهداف مورد نظر، پژوهش به مدت یکسال در تصفیه خانه گرمسار انجام شد که ضمن آن مهمترین مشکلات موجود شناسایی و جهت رفع آن رهنمودهایی ارایه شد. از میان مهمترین مسائل و مشکلات تصفیه خانه می توان به عدم کارایی واحدهای اکسیلاتور،دوز نامناسب ماده منعقد کننده، بالا بودن کدورت در خروجی تصفیه خانه و … اشاره نمود. همچنین رهنمودهای پیشنهاد شده عمدتاً به اصلاح روشهای بهره برداری و تغییراتی در واحدها منجر گردید.