سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر یعقوبی – عضو هیات علمی گروه ترویج دانشگاه زنجان و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
عظیم شیردلی – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
روشنک ریحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مدیریت منابع آب ابعاد مختلفی دارد و امکانات دولتی برای تامین نیازهای ابعاد مختلف به لحاظ میسر نمی باشد . از آنجا که بهره برداران اصلی پروژه ها، ساکنان و حاشیه نشینان محل اجرای طرحها می باشند، برنامه های مربوط به مدیریت منابع آب باید مورد توجه آنها قرار بگیرد . هدف این مقاله ارائه راهکارهایی عملی برای جلب و تقویت مشارکت مردمی در حوزه زنجانرود می باشد . روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و به صورت پیمایشی می باشد . جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان آشنا به مدیریت منابع آب سازمان آب، مرکز خدمات ترویج کشاورزی حوزه زنجانرود و کارشناسان مرتبط با پرداخت تسهیلات در بانک کشاورزی استان زنجان بودند . نتایج بدست آمده نشان داد مهمترین موانع و مشکلا ت مدیریت منابع آب در منطقه عبارتند از : بروکراسی اداری بسیار زیاد و پیچیده در مسیر فرایند پروژه های آبیاری، عدم اعتماد کافی به خود روستائیان درانجام پروژه ها، سوگیری در معرفی پمانکاران و عدم استفاده از ظرفیتهای محلی