سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
بیژن عباسی – کارشناس ارشد جغرافیا، دانشگاه گیلان، رشت
روشن بابائی همتی – استادیار ۲، گروه پژوهشی گیلان شناسی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:
کشور جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت های متعددی جهت پذیرش گردشگران سلامت می باشد که از جمله آن هامی توان به چشمه های آب معدنی در اکثر استان های کشور، مناطق کویری در قم، بخش های درمانی ناباروری در یزد،دندانپزشکی، مراکز دیالیز و انواع جراحی های قلب، پلاستیک و چشم در مشهد و تهران و مرکز تخصصی توریسم سلامتدر رشت اشاره نمود.گردشگری سلامت که اصطلاحا گردشگری پزشکی، مسافرت پزشکی یا مراقبت جهانی نیز نامیده میشود ، در وهله اول توسط موسسات مسافرتی و رسانه های جمعی به منظور توصیف شیوه های به سرعت در حال رشدمسافرت بویژه در مرزهای بین المللی که جهت دستیابی به مراقبت های بهداشتی اجرا می شد ، بوجود آمد.این مقاله باروش توصیفی – تحلیلی به بررسی ابعاد الگوهای موفق گردشگری سلامت در جهان وشناسایی ظرفیت های توریسمسلامت در ایران از نظر اقتصادی اشاره دارد.