سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
طاهره کریمی – کارشناس ارشد GIS و سنجش از دور، آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین

چکیده:
یکی از روش های توسعه ی پایدار گردشگری شهری، جذب گردشگر و راهکارهای ایجاد درآمد بصورت ملی و محلی، فراهم آوری فرصت بازدید از آثار تاریخی درون شهری در قالب محورهای پیاده گردشگری است. ایجاد این محورها بهترین امکان را جهت حفظ و مرمت آثار با ارزش تاریخی و احیای محیط زیست شهری فراهم می آورد. همچنین علاوه بر کاهش معضل ترافیک و الودگی هوا، سبب ایجاد درک درست گردشگران از آثار تاریخی شده و احساس امنیت ناشی از عدم حضور خودروها را افزایش می دهد. این موضوع می تواند موجب توسعه ی پایدار گردشگری شهری با رویکرد حفظ آثار تاریخی شده و بر افزایش میزان خوانایی مکان های گردشگری و هویت شهری و ایجاد خاطره ی جمعی تأثیر مثبت بگذارد. اما ایجاد محور پیاده ی گردشگری نباید از سرزندگی و پویایی محیط بکاهد. بر این اساس با بررسی پیاده راه خیام و استفاده از روش میدانی و انجام تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده و در نتیجه ی آن مشخص شد با ایجاد تغییراتی در مشاغل مورد نیاز گردشگران، دگرگونی نماهای شهری، تعمیر و بازساخت مجموعه های تاریخی جهت افزایش کیفیت بصری، ایجاد تدسیسات و امکانات رفاهی و انجام سایر تغییرات، ایجاد پیاده راه پویای گردشگری میسر خواهد شد.