سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد ذاکری – فوق لیسانس مدیریت بازرگانی رئیس هیئت مدیره و مدیر سرمایه گذاری در شرکت

چکیده:

یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال ، جلب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی است . جلب سرمایه گذاری خارجی می تواند موجب اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و انتقال دانش نوین و تکنولوژی و فناوری جدید باشد . اولین سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال ۱۲۹۸ هجری قمری اتفاق افتاد و متعاقبا " در سال ۱۹۰۱ میلادی بزرگترین قراردادنفتی منعقد شد . با ملی شدن صنعت نفت و ایجاد نگرانی برا ی سرمایه گذاران خارجی در سال ۱۳۳۴ قانون جلب و حمایت از سرمایه ها ی خارجی و آئین نامه آن در سال ۱۳۳۵ به
تصویب رسید که تا سال ۱۳۵۷ با کمک این قانون ۱۶۴۱ شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی در کشور به ثبت رسید . پس از ملی شدن صنعت نفت و درآمد حاصل شده از آن موقعیت مطلوبی در ایران ایجاد شد که بستر لازم برای سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد و همچنین امکان سرمایه گذاری خارجی برای ایران در سایر کشورها را فراهم نمود .
پس از سال ۱۳۵۷ ایران به کلیه تعهدات خود در قبال سرمایه گذاران خارجی عمل کرد . ولی میزان سرمایه گذاری خارجی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و غیره کافی نبود . بمنظور جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و ایجاد زمینه صادرات غیر نفتی دولت ایران نسبت به ا تسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی اقدام نمود . با توجه به امکانات و فرصتهایی که بصورت
قانونی در اختیار مناطق آزاد قرار گرفت ولی بنا بر دلایلی مناطق آزاد به پلی برای واردت تبدیل شدند و در نتیجه حجم سرمایه گذاری و صاد رات در این مناطق رضایت بخش نبود . بمنظور ایجاد ا م نیت برای سرمایه گذاران خارجی و رفع نگرانی از ملی شدن و مصادره اموال و غیره قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی پس از ۴۸ سال در سال ۱۳۸۱ به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تغییر یافت که تضمین اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری، سرمایه گذار ان خارجی را شامل می شد . با تاسیس صندوق ضمانت صادرات و پذیرفته شدن این صندوق به عضویت » میگا « که یک شرکت بین المللی بیمه سرمایه گذاری خارجی است شرایط جدیدی برای سرمایه گذاران خارجی در بعضی پروژه ها فراهم شد . با توجه به قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و صندوق ضمانت صادرات و بیمه سرمایه گذاری میگا و همچنین فرصتهای زیادی که در پروژه های شهری نهفته است میتوان به حضور سرمایه گذاران خارجی در پروژه های شهری امیدوار بود . اگر موانعی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در پروژه های شهری وجود دارد باید ا ب تدا آنها را شناخت و سپس موانع مزبور را بر طرف نمود . در مقاله حاضر موانع جذب سرمایه گذار خارجی شناخته شده و برای برطرف کردن آنها راه کار ارائه داده می شود .
با برطرف کردن موانع جذب سرمایه گذاری خارجی امید است رونق اقتصادی در پروژه های شهری ایجاد شده و موج بات رفاه اجتماعی و اشتغال و توسعه همه جانبه اقتصادی در پروژه های شهری فراهم گردد .