سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

افشین فهیما – دامپزشک صندوق بیمه محصولات کشاورزی

چکیده:

صندوق بیمه محصولات کشاورزی از بدو تاسیس از شعب بانک کشاورزی به عنوان دفتر فروش بیمه و از کارشناسان بانک به عنوان ارزیابان خسارت بهره گرفته است . بعبارت دیگر در الگوی نظام بیمه کشاورزی در ایران بانک کشاورزی بعنوان کارگزار اصلی ارائه کننده خدمات بیمه در بخش کشاورزی تعریف شده است . با گسترش بیمه و نیاز هر چه بیشتر به کارشناسان برای اجرای طرحهای جدید بیمه ای استفاده از کارگزاران بخش خصوصی در دستور کار صندوق بیمه قرار گرفت . اگرچه واگذاری کار به بخش خصوصی در قالب قراردادهای کارگزاری راهکار مؤثری در کاهش حجم نیروی انسانی مورد نیاز در بخش دولتی بوده و مزایای بسیار دیگری نیز بر آن مترتب می باشد , رویکرد دیگری نیز متصور است و آن واگذاری بیمه کشاورزی به شرکتهای بیمه تجاری است . این رویکرد که طی چند سال اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می شود , مزیت های بیشتری را دارا بوده و به معنی واقعی کاهش تصدی گری دولت و هدفمند کردن یارانه ها را در پی خواهد داشت .
طرح حاضرسعی دارد تا با بررسی چالشهای پیشروی مشارکت بیمه های تجاری و الگوبرداری و مطال عه تطبیقی روشهای رایج بکارگیری بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه , با ارائه راه کارهای عملی عرصه نوینی درجلب مشارکت بخش خصوصی معرفی نماید که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است