سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا راشکی – کارشناس مرتع و آبخیزداری دانشگاه زابل
محمد نهتانی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
عبدالحمید دهواری – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

دشت سیستان در جنوب شرقی کشور یکی از نواحی بسیار خشک اقلیمی است که برای تامین کشاورزی خود وابستگی شدیدی به آبهای ورودی این منطقه دارد. توسعه این دشت ناشی از شبکه آبیاری زهکشی و احداث مخازن چاه نیمهاست که سه مخزن آن حجمی معادل ۶۶۰ میلیون متر مکعب را دارند. بررسی راههای حفظ این مخازن می تواند کمک ارزنده ای در تعیین دقیقتر عمر مفید آنها داشته باشد و برنامه ریزی های لازم را در آینده مشخص نماید. از آنجایی که یکی از دلایل کاهش عمر مفید مخازن پر شدن آن بوسیله رسوبات است و فرسایش کناره ای این مخازن اهمیت زیادی درتامین بخشی از رسوبات مخازن دارا می باشد، علاوه بر می تواند اثرات دیگری از قبیل تهدید کردن اراضی و تاسیسات اطراف را نیز در بر داشته باشد. در بررسی های انجام گرفته پنج عامل رطوبت، شیب، امواج، نوع کانی رسی و املاح نقش اساسی در فرسایش کناره ها دارند و سالانه ۸۶ هزار تن رسوب از طریق تخریب کناره ها وارد مخازن می گردند که سهم شیبهای رو به شمال و شمال غرب به علت تاثیر امواج بیشتر است.