سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهنگ مظفر – دکترای معماری – عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و
محسن وفامهر – عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران دانش
سمیه میرمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری با گرایش فناوری دانشکده معماری و شهرساز

چکیده:

ایران به عنوان یکی از کشور ها ی زلزله خیز در جهان مطرح می باشد .با وجود این واقعیت متاسفانه بخش عظیمی از ساختمانهای کشور بر اساس ضوابط فنی استوار نیستند . در حالی که استحکام و مقاوم سازی ساخت و سازها باید در برنامه ریزی و سیاست گذاریهای کلان مسئولان اجرایی از اولویتی ویژه برخوردار باشد . بعد از زلزله بم و فجایعی که برای مردم این منطقه پیش آمد، مجددا بحث مقاوم سازی سخن روز همه مسئولین و حتی مردم شده است . عده ای مقاوم سازی را به تعمیر ، مرمت و مقاوم سازی » مطرح نموده اند و عده ای دیگر بحث « ساختن مقاوم ساختمانها ی نو ساز » عنوان را مد نظر دارند . ولی نکته ی نگران کننده این است که متاسفانه حتی بعد از وقوع زلزله های اخیر ، « ساختمانهای قدیمی هنوز ساختمانهای خصوصی ، عمومی ، آموزشی و دولتی در حال احداث است که کلیه ضوابط محاسباتی برا ی مقاوم سازی در برابر زلزله به طور اصولی و صحیح اجرا نمی شود . به هرحال مسئله مقاوم سازی در هر دو زمینه یاد شده (چه ساختمانهای
قدیم یا بافت های فرسوده و چه ساختمانهای جدید و نو ساز ) مطرح می باشد . از میان حوادث طبیعی ، زلزله معمولا بیشترین صدمه را بر بناهای مصالح بنایی ( آجری ، سنگی و خشتی ) وارد می سازد . این امر صرفا به دلیل شدت امواج ناشی از زلزله نیست ، این مصالح ، خود از مقاومت کششی اندکی برخوردار هستند و اصولا در طراحی و ساخت این بناها نیز ، مقابله با نیروهای افقی مورد توجه قرار نگرفته است . در میان مصالح بنایی نیز بیشتریت تعداد ، در کشور ما را بناهای آجری تشکیل می دهند . رویکرد این مقاله نیز ارائه راهکارهای اجرایی در خصوص ایمن سازی لرزه ای این دسته از ساختمانها خواهد بود .