سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سارا لطفی – دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)، دانشکده فنی، دانشجوی کارشناسی ار
انوشه امیری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده آمایش و پدافند، غیر عامل، پژوهشگر ار

چکیده:
لفظ شریان به معنی اثر متقابل سازه های بنیادی از این نوع بر یکدیگر و بر زندگی مردم است. تا جایی که هر چه جامعه پیشرفته تر باشد نمود اثر شریان های حیاتی بر زندگی مردم بیشتر است. همچنین امروزه در کشورهای ابر قدرت یا با پیشینه صنعتی قوی، مهندسی شریان های حیاتی به صورت شاخه ای تخصصی مطرح گردیده است. انفجار، آتش سوزی و روانگرایی خاک های در بر گیرنده ی شریان ها از مخاطرات این نوع سازه ها هستند که شناخت هر یک به عنوان یک پدیده و اثرات آنها بر روی سازه های از این دست منجر به شناخت بهتر رفتار آنها و لحاظ کردن نکاتی در طراحی آنها شده که قابلیت اعتماد آنها را بالا می برد. پیشگیری از وقوع واقعه تنها کاری است که حتی از عهده ی دولت های نه چندان ثروتمند نیز بر می آید چرا که نیاز به ابزار پیشرفته یا تکنولوژی خاصی ندارد. با توجه به موقعیت استراتژیک کشورمان، انفجار بحرانی است که به راحتی نمیتوان از کنار آن گذشت و پس از آن اقدام به ساخت تاسیسات مهندسی نمود.