سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدضیاء محمدی – رئیس تدوین استانداردها و برنامه ریزی آموزشی واحدآموزش شرکت پارس خودرو

چکیده:

اگر سازمان شما به اهداف عملکردی خود نمی رسد ، علت چیست ؟ آیا می توان علت را در یک یا چند عامل جستجو کرد . پاسخ های مختلفی را می توان برای این پرس ش در نظر گرف ت ، موارد مختلفی در کامیابی یا ناکامی سازمان ها تأثیرگذار هستند که در قالب پنج عامل ؛ منابع انسانی ، مواد ، ماشین آلات ، روش و سرمایه شناخته می شوند . در این بین منابع انسانی شامل مدیران و کارکنان علاوه بر ارتقای بهره وری ، نقش بی بدیلی را در بهبود و تحول سایر عوامل دارا می باشند . دیدگاه نوین در مدیریت منابع انسانی ، عامل انسانی را ارزشمندترین سرمایه مجموعه های اقتصادی می داند وفرصت برای ارایه توانایی ها و شایستگی ها از سوی کارکنان نیازمند درک درست نیاز آنان و رفع به موقع آنها با به ک ارگیری سیستمی مؤثر و فراگیر است .