سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یاشار لطفی – کارشناس محیط زیست .
محمود جواهرزاده – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

هدف از این پژوهش آشنایی با واژه توریسم ساحلی ، ذکرپیامد های منفی ناشی از آن بر محیط زیست و بیان راهکارهای فنی برای مبارزه با این پیامدها و رفع مشکلات ناشی از این صنعت می باشد . جهانگردی که امروزه به صورت یکی از مهمترین فعالیتهای انسان معاصر درآمده است ، چشم اندازهای جغرافیایی و طبیعی و ساحلی را به شدت تغییر می دهد و چه بسا ویرانی جنگلها ، دشتها ، آلودگی رودها و دریاها و تخریب مناظر زیبا را سبب می شود این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ، کاوش های اینترنتی و با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهشهای اندیشمندان و محققین در گذشته و با مراجعه به مؤسسات ذیربط و پژوهشهای میدانی ومشاهدات عینی تهیه گردیده است .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که صنعت توریسم اثرات بسیاری بر محیط زییت بخصوص محیط زیست ساجلی داشته از جمله : آلودگی آب توسط فاضلاب ها ، تولید زباله توسط توریست ها و تخریب چشم اندازه های ساحلی با توجه به دستاوردها نتیجه می گیریم که صنعت توریسم علاوه بر اینکه در اقتصاد یک کشور مؤثر است ، میتواند آلودگی هایی را ایجاد آرده که در این مقاله راهکارهای فنی در مدیریت زیست محیطی توریسم ساحلی و نیز پیشنهاداتی جهت حفظ سواحل و بنادر از آلودگی و جذب هر چه بیشتر توریسم ارائه شده است.