سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بیژن محمدی – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – بیمارستان امام سجاد ( ع ) یاسوج
مهین روزی طلب – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – بیمارستان امام سجاد ( ع ) یاسوج

چکیده:

طوفان کاترینا به مراتب سنگین تراز طوفان اندرو درسال ۱۹۹۲ بود . این طوفان ایالات لوئیزیانا، مـی سـی سـی پـی و آلابامـا درامریکا را درنوردید وعلاوه بر تلفات و مشکلاتی که برای مردم منطقه به وجود اورد، خسارات شـدیدی براقتـصاد کاترینـا وارد کرد، تولید نفت درخلیج مکزیک را دچار اختلال نمود و ۱۰۰ میلیارد دلارهزینه برای ایالات متحده دربرداشت . طوفانهای شدید
اغلب وقتی شکل می گیرند که دمای آب اقیانوس ازحدود ۲۶ درجه سانتی گراد بالاتر رود . محرک ای ن طوفانها بخار آبی اسـت که از سطح اقیانوس بلند می شود . این بخار درارتفاع بالا متراکم میشود و گرمایی را که موقع تبخیر گرفته است آزاد می کنـد . این انرژی گرمایی عظیم، شکل مکانیکی پیدا می کند و باعث جابجایی و چرخش شدید توده های هوا و بروز طوفان می شـود . اکنون دانشمندان و پژوهشگران درامریکا گرد هم امده اند تا راهی برای تضعیف یا تغییر مـسیر ایـن طوفانهـا بیابنـد . در سـال ۱۹۷۳ ویلیام گری از دانشگاه کلرادو ایده تضعیف طوفان را با تولید طوفانهای کوچک با دوده مطرح کـرد . بـا ایـن حـال نتـایج آزمایشهای نیروی دریایی آمریکا چندان امید وارکننده نبود . روش دیگر پوشاندن سطح اقیانوس با یک لایه روغن ماهی درمسیر طوفان بود . دراین روش روغن آب را ازهوا جدا می کند و با کم کردن تبخیر، جریان ورود انـرژی بـه جـو را مختـل مـی کنـد . آزمایشهای کری امانوئل از دانشگاه ام ای تی در سال ۲۰۰۲ نشان داد که بادهای سری ع می توانند این لایه روغن را بـشکنند و مانع اثر آن شوند . در آوریل ۲۰۰۵ آلامارو از دانشگاه ام ای تی ایده تخلیه انـرژی اقیـانوس و جـو را پـیش از رسـیدن طوفـان مطرح کرد . او معتقد بود که با ایجاد طوفانهای مینیاتوری با تعدادی موتور جت شناور بر آب می توان سد راه یک طو فان بزرگ شد . اما منتقدان این طرح معتقدند که یک گروه بزرگ موتورهای جت هم نمی توانند انرژی اولیه لازم برای یک طوفان کوچک را به جو تزریق کنند . اکنون جدیدترین روش، ایده " اثـر پروانـه ای " بـرای تغییرجهـت طوفانهـا وهدایتـشان بـه منـاطق کـم جمعیتترهست . براساس این روش شای د یک تلنگر کوچک در نهایت اثر بزرگی برمسیر و حتی شدت کل سیستم داشـته باشـد . اما منتقدان بیان می کنند که حتی اگر بتوان این روش را کاملا اجرا کرد، راحت نمی توانیم تصمیم بگیـریم کـه طوفـان را بـه کجا بفرستیم و این تصمیم همیشه به سادگی انتخاب بین نیواورلئان و صحرای ن وادا نیست . تحقیقات در این زمینـه همچنـان ادامه دارد .