سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

خلیل قلمبر – شرکت توزیع نیروی برق مرکزتهران

چکیده:

با توجه به سپری شدن دوران حیات جدید شرکت های توزیع نیروی برق و ایجاد ثبات نسبی در روند حرکت این شرکت ها و همچنین تعیین خط مشی اصلی آنها به عنوان بهره برداری شبکه های توزیع لذا شرکت های مذکور نا گزیر به تجدید ساختار و ترسیم جدیدی از سیمای سیاست هایخود در جهت کنار گذاشتن روش های سنتی و سعی در ایجاد شفافیت و ارتقاء کیفیت در کل روند حرکتی سازمان با استفاده از نظامهای علمی و جهانی تضمین کیفیت مانند استانداردهای سری ایزوگردیده اند. در پی ایجاد تحول سازمانی در ساختار و وظایف شرکت های توزیع، ضرورت حفظ و نگهداری و ارتقاء بهره وری نیروی متخصص در این شرکت ها به عنوان سرمایه های اصلی سازمان بیش از پیش نمایان گردیده است . لذا در این مقاله راهکارهای مؤثر و عملی جهت تحقق این امر را در ایجاد مدیریت منابع نیروی انسانی، برو ن سپاری خدمات مهندسی به صورت فراگیر با انتخاب مشاورین نیرومند و توانا، و در نهایت توسعه امر پژوهش و تحقیقات و نهادینه شدن آن در شرکت های توزیع نیروی برق بیان گردیده است . بدین ترتیب فرصت و امکان بیشتری جهت رفع مشکلات و معضلات شبکه های توزیع نیروی برق توسط نیروی انسانی متخصص شرکت های توزیع ایجاد گردیده و نهایتا به شرایط قابل قبول و بهینه ای در زمینه شاخص های قابلیت اطمینان و نیز کیفیت و استمرار انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع نیروی برق نائل خواهد گردید. در حال حاضر به علت عدم وجود واحدی هوشمند در زمینه مدیریت منابع نیروی انسانی در شرکت های توزیع و نیز عدم استفاده فراگیر و مؤثر از خدمات مشاور بطور جدی، هدفمند و جامع، و فقدان افق های روشن برای تحقق اهداف آینده در بخش توزیع، هنوز مزایای این خدمات برای مجموعه سیستم توزیع در هاله ای از ابهام و تردید قراردارد . لذا واگذاری عملی و اثربخش قسمت هایی از وظایف شرکت های توزیع به مشاور و پیمانکاران شرایط استفاده بهینه از تجربیات کارشناسان و متخصصین داخلی و امکان ارتقاء بهره وری در امر توسعه پژوهش و تحقیقات را فراهم آورده و سرانجام موجب تمرکز نیروهای مذکور و رویکرد آنها به ایجاد چالش های مؤثر در رفع دغدغه های اصلی فرآروی مشکلات موجود در شبکه های توزیع را خواهدگردید.