سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محبوبه کریمی – کارشناس ارشد پرستاری عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ع

چکیده:

پیش آگهی هر حادثه غیر مترقبه موردی اورژانسی است و نیاز به هماهنگ کردن تلاش های گروههای مراقبت کننده بهداشتی، جامعه، دفاع شهری و سازمان های غیر دولتی وجود دارد. موقعیت کشور ما چه از نظر زمین لرزهو چه از نظرتغییرات بارش و دماو پدیده های ناشی از آن نگران کننده بوده و به عنوان دهمینکشور بلاخیز دنیا معرفی شده است. مدیران پرستاری نقش رهبری در آموزش پرستاران و کارکنان پیرا پزشکی را دارند، لذانقش مهمی در مدیریت بحران ایفا می کنند.
کلید کارایی و تولید محصول در هر سازمانی مدیریت است. برنامه ریزی، سازماندهی، جهت دهی،هماهنگی و کنترل از عملکرد های اساسی مدیریت هستند، هرچند، این عملکرد ها در طی بحران فراموش شده و سیستم دچار هرج و مرجبیشتری نسبت به قبل از وجود حادثه می شود. در طی یکحادثه غیر مترقبه مدیران پرستاری باید عملکردهای اساسی مدیریتی را بکار گیرند. مدیران پرستاری در بیش از ۵حیطه مسئولیت دارند منابع انسانی، مالی، مواد، حمایتی، و منابع سیستمی، که مدیریت در هر یک از این منابع در قبل، حین و بعد از یک حادثه غیر مترقبه حیاتی است.
نتیجه این که حوادث غیر مترقبه هرگز نمی تواند به عنوان یک حالت روتین در نظر گرفته شد. مراکز مراقبت بهداشتی در سراسر کشور باید برای حوادث غیر مترقبه داخلی و خارجی اماده شوند. در این راستا یک رویکرد چند سازمانی برای برنامه ریزی حادثه غیر مترقبهبرای برآورده سازی نیازها موثر است.