سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ناصر شمس کیا – دکترای مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی ق
محمدحسین رشیدی مهرآبادی – دانشجوی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی قز

چکیده:

هر ساله در کشور خسارات بسیار زیادی چه از تظر اقتصادی تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و مسکونی و چه تلفات جانی وارد می نماید. مطابق آمار تهیه شده توسط سازمان ملل متحد در میان بلایای طبیعی، سیل و طوفان بیشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشری وارد آورده اند، بگونه ای که تنها در یک دهه میزان خسارات ناشی از سیل وطوفان بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار در مقابل ۱۸ میلیارد دلار خسارات ناشی از زلزله بوده است. این امر در کشور ما نیز صادق است و در اغلب سالهای گذشته حدود ۷۰% اعتبارات سالنه طرح کاهش اثرات بلایای طبیعی و ستاد حوادث غیر مترقبه صرف جبرانخسارات ناشی از سیل شده است. در این مقاله به راهکارهای مدیریت سیلاب در فرایندهای فراگیری مهار سیل که گسترش سیلاب و خسارات ناشی از آن را تعدیل کند، پرداخته شده است. هدف اصلی مدیریت سیلاب این است که بتواند با ارائه راه کارهای علمی وکاربردی سازه ای و غیر سازه ای و با اتخاذ تدابیر واقدامات لازم در کاهش احتمال خسارات با خطرات سیل و ارزیابی تاسیسات مورد نیاز سیلاب ها را پیش بینی و به کنترل در او.رد و خسارات جانی و مایملک سکنه محدوده مورد نظر را به حداقل ممکن رساند.