سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نصیبه درویشی متولی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمسعود مقدسی تفرشی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عباس شیبانی نیا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

نیروگاه ها سهم عمده ای از آلودگی محیط زیست را بر عهده دارند، دود خروجی از دودک ش نیروگاه ها آلاینده هایی از قبیل NOx ، SO2 و ذرات معلق را وارد جو می کنند، این آلاینده ها اثرات مضری بر سلامتی انسان می گذارند . در این مقاله ضمن ارائه راهکارهای مقابله با آلاینده های زیست محیطی شامل الزام به نصب تجهیزات زیست محیطی، اعم از تجهی زات گوگردزدایی ، اکسید نیتروژن زدایی و فیلتر ذرات در نیروگاه ها، حذف گوگرد از سوخت مصرفی نیروگاه ها و الزام نیروگاه ها به پرداخت جریمه آلودگ ی هوا، با استفاده از نرم افزار توسعه یافته، هزینه برق تولیدی یک نیروگاه نمونه بخار ، با توجه و بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی مورد محاسبه و تحلیل قرار می گیرد . بررسی نتایج تحلیل این نیروگاه نشان می دهد که میزان جریمه پرداختی نیروگاه ها بسیار ناچیز است و قیمت برق در حالت نصب تجهیزات بیشتر از حالت ی است که جریمه پرداخت می شود