سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمسعود عبدالهی موسوی – کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

در کشورهای در حال توسعه با توجه به نیاز مبرم به سرمایه گذاری های زیر بنایی و کمبود منابع دولتی بایستی از پتانسیل های دیگر در پیشبرد اهداف کلان کمک گرفت . یکی از این موارد مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های زیربنایی می باشد که علیرغم مطمئن بودن روش اجرای آن همواره توان دستیابی به اهداف خود را نداشته است و باعث تحمیل هزینه های سیاسی، اقتصادی شدیدی به طرفین قرارداد شده است . بنابراین همواره دولت و بخش خصوصی به دنبال ایجاد ساختاری برای رسیدن به نهایت مطلوب در این پروژه ها می باشند . در این راستا ایجاد ساختار مدیریت ریسک یک عامل مهم در تضمین موفقیت پروژه می باشد که در این مقاله به بررسی ایجاد این ساختار در پروژه ها می پردازیم و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی می کنیم . ودرنهایت چارچوبی برای آن ارائه میدهیم