سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد ماکویی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مهیار افتخار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی چالمرز

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین، از ابزارهای ارزشمندی است که می تواند کاراریی زندگی بشر را تغییر دهد. علیرغم تلاش های فراوان صورت گرفته، وجود عدم اطمینان ها موجب شده تا نتوان آن گونه که باید از تمام توان زنجیره ها بهره گرفت. شناخت ریشه های عدم اطمینان و دلیل وجود آنها باعث می شود تا بتوان راهکارهای مناسبی را برای مقابله با آنها یافت و در نهایت زنجیره ها را به شکل کاراتری مدیریت نمود. در مقاله حاضر ضمن معرفی عللعدم اطمینان و تقسیم بندی آنها، سعی گردیده راهکارهای مناسبی جهت مواجهه با آنها ارائه شود تا از این جهت مدیران این زنجیره ها، ابزارهای صحیح مدیریتی استفاده نمایند.