سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدباقر دهپور – عضو هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

بقایای گیاهی بطور فرایندهای بعنوان یکی از ابزارهای مهم برای کاهش یکی از با ارزش ترین منابع یعنی خاک سطحیم ورد استفاده قرار می گیردو فرسایشخ اک و متعاقب آن رسوبات بعنوان یکی از مشکلات اساسی مطرح می باشند بقایای گیاهی بطور گسترده موجب کاهش فرسایش خاک که توسط آب و باد ایجاد می شود می گردد.