سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی محمدی زنجیره – مهندس کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دا
حمیدرضا حمیدی – دکترای کامپیوتر از فرانسه و مدرس گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی د

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به عنوان بخش جدایی ناپذیر زندگی آمده است به گونه ای که میزان بکارگیری آن ، یکی از شاخصه های اصلی توسعه یافتگی جامعه به شمار میرود. شهر به عنوان هسته مرکزی ساختار اجتماعی، خاستگاه اصلی کاربردهای متعدد فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و برنامه ریزی شهری که مهم ترین مرکز طراحی ساختارهای اجتماعی می باشد، پتانسیل لازم را برای بکارگیری این فناوری به منظور مناسب سازی و روان سازی ارتباطات اجتماعی دارا می باشد.
این مقاله با نگاهی تحلیلی به دسته بندی راهکارهای نوین فناوری اطلاعات ارتباطات پرداخته و جایگاه کاربردی هر یک از دیدگاه شهروندان به خصوص جانبازان و معلولین ترسیم می کند. معرفی چند نمونه موفق شهری در سطح جهان که درآنها از فناوری اطلاعات به طور گسترده بهره گرفته شده و ارائه چندین گزارش آماری از روند رو به رشد استفاده از این فناوری پایان بخش این مقاله است.