سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران دادگر – دانشگاه یزد-دانشکده مهندسی نساجی –دانشجوی کارشناسی ارشد نساجی –یز

چکیده:

در این نوشتار، ضعفها و چالش های موثر در عدم ارتقای توسعه صنعتی ایران مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی که نیاز است تا به انها بطور جدی نگریسته و تفکر گردد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین راهکارهای کلیدی که تاکنون مد نظر قرار نگرفته است، به وضوح ذکر خواهد شد.