سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمسعود مصطفوی دارانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی اصفهان
سیدمحمود مصطفوی دارانی – کارشناس عمران مهندسین مشاور مشارا

چکیده:

جاده های آسفالته در طول حیات خود همواره تحت تاثیر عوامل آب و هوایی و ترافیکی قرار دارند و عملیات ساخت و نگهداری، مراقبت ، تعمیر و مرمت جاده های درون شهری و برون شهری مواردی هستند که از تاثیر عوامل اقلینی و آب و هوایی در امان نمی باشند. در ساختن جاده ه باید از مواد ومصالحی استفاده کرد که بخوبی توان دفع تاثیرات آب وهوایی را داشته باشند. عدم توجه به شرایط اقلیمی محل درعملیات راهسازی در بسیاری از موارد باعث گردیده است که جاده ها نتوانند تغییرات دمایی حاصله را تحمل کنند و انبساط و انقباض بوجود آمده باعث ترک خوردگی، موجدار شدن، فرسودگی و صرف هزینه های قابل ملاحظه ای جهت تعمیرات جاده ها میگردد.
هواشناسی جاده ای (Road meteorology) رشته ای نوین از علم هواشناسی کاربردی است که به بررسی و شناخت عوامل آب و هوایی موثر در حمل و نقل جاده ای و ریلی پرداخته و با بکارگیری پتانسیلهای موجود باعث بهبود در عملیات ساخت، نگهداری و تعمیرات و همچنین افزایش ایمنی در امور ترابری می گردد. امروزه استفاده از ایتسگاه های هواشناسی خودکار، صدور پیش بینی های آب و هوایی جاده ای و بکارگیری مدلهای آب وهوایی جهت تعیین دماهای سطح جاده ها در کشورهای پیشرفته بطور روزافزونی افزایش پیدا کرده است.
این مقاله بر آن است که تا با استفاده از جدیدترین منابع علمی موجود در زمینه هواشناسی جاده ای، عوامل آب و هوایی موثر در اجرا و نگهداری آسفالت را بررسی نموده و با توجه به امکانات موجود در کشور به ارائه راهکارهای مناسب دردر این زمینه بپردازد.