سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امیر شاطری – تهران دانشگاه علم و صنعت
شاهین عموچی –

چکیده:
صنعت نفت گازوپتروشیمی ازصنایع ایمنی محور می باشد دراین صنایع انواع دستگاه ها تجهیزات مکانیکی برقی و ابزار دقیقی ظروف دیگ بخار و برجها بکارگرفته میشوند که شرایط کارکرد و درنتیجه شرایط طراحی بسیارمتنوعی دارا هستند دراین بین به علت وجود شرایط ناایمن دراین صنعت نیاز ببیش ازپیش به نگهداشت نیروی انسانی به عنوان پراهمیت ترین سرمایه و همچنین سرمایه های مالی اهمیت زیادی دارد هدف ازنگارش این مقاله تشریح نحوه شناسایی خطرات ایمنی و بهداشت شغلی وارزیابی ریسک ارتفاع دهی قالب پری بمنظرو تعین ریسک های غیرقابل قبول و اجرای اقدامات کنترلی و برنامه ریزی جهت کاهش و به حدقابل قبول رساندن این ریسک ها می باشد