سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر شریف یزدی – شرکت برق منطقه ای یزد
محمدحسین میرزازاده – شرکت توزیع برق استان یزد

چکیده:

برق کشاورزی با نرخ شبه رایگان هر کیلووات ساعت حدود ۱۵ ریال به مشترکین کشاورزی فروخته می شود. ازاین رو مشترکین کشاورزی انگیزه ای برای بهینه سازی مصارف الکتریکی و حتی نگهداری متعارف الکتروموتورها ندارند.
در این مقاله ضمن نشان دادن ارزش صرفه جویی و بهینه سازی مصارف کشاورزی، از دیدگاه ملی، چند راهکار اصلی در این زمینه معرفی می شوند.
تعویض الکتروموتورهای کم بازده و افقی و انتخاب شده با ظرفیت بیش از حد نیاز، با الکتروموتورهای پربازده عمودی و با ظرفیت متناسب، تجهیزات تشخیص و تبدیل اتصالات مثلث به ستاره در مواقع کم باری، اصلاح زوایای انتقال آب از خروجی چاه به استخر از جمله این راهکارها می باشند.
برآورد می شود از حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد مصرف برق فعلی مشترکین کشاورزی با راهکارهای ارایه شده قابل کاهش بوده، بازگشت سرمایه اقدام ملی در این زمینه طی مدت حدود ۷ماه تحقق یابد. بازگشت سرمایه از دیدگاه مشترکین کشاورزی حدود ۶۰ سال و از منظر منافع صنعت برق حدود سه سال خواهدبود . ازاین رو اگر انگیزه و برنامه ملی برای کاهش این مصارف کم بازده نباشد، به طریق اولی نمی توان از مشترکین و صنعت برق انتظار اقدام در این زمینه را داشت.
پتانسیل بهین ه سازی متناسب با نصف برق مصرفی کشاورزی، حدود ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت نامی نیروگاه و ۲۲ میلیون مترمکعب گاز در روز، ظرفیت پالایشگاه م یباشد.