سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی چشم انداز جایگاه موسسات خیریه سلامت در نظام سلامت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین جباری بیرامی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز، حوزه ریاست دانشگاه
احمد علی خلیلی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز، حوزه ریاست دانشگاه
فریبا بخشیان – دانشگاه علوم پزشکی تبریز، حوزه ریاست دانشگاه

چکیده:

نظام سلامت ایران با مشکلات و چالش های گوناگون در مقوله های مرتبط با عدالت ، کیفیت مناسب و اثربخش مواجه است . صاحبنظران اصلاح نظام مالی به ویژه تامین مالی پایدار را بسیار ضروری می دانند . مشکلات موسسات درمانی علی رغم جذب بیش از ۷۰ %منابع دولت را با کمبودهای مالی وحشتناک در سال های اخیر مواجه ساخته است .وجود علائق دینی و سابقه تاریخی زمینه بهره گیری از مشارکت های خیرین را فراهم می نماید .شاهد این ادعا همت خیرین در احداث چهار بیمارستان بزرگ تخصصی و فوق تخصصی در شهر تبریز در سال های اخیر می باشد. مشکلات حاد نظام سلامت و توانمندی ها و ظرفیت های بخش خیریه ما را بر آن داشت که نشست هایی را با خبرگان امر ، برنامه ریزی و برخی راهکارهای پیشنهادی را به روش دلفی در قالب پرسشنامه های پیشنهادی در معرض قضاوت و اصلاح صاحبنظران و خیرین قرار دهیم . در این پرسشنامه راهکارهایی همچون بازنگری در قوانین و مقررات موجود ، تعریف واحد کارشناسی در دانشگاه ها جهت شناسایی و ساماندهی خیرین و چگونگی مدیریت واحدها و بخش های ایجاد شده توسط خیرین به همراه دهها گزینه دیگر مطرح شده اند که نتایج این اقدام و راهکارهای نهایی همراه با مستندات آماری در همایش ارائه خواهند شد .