سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن ابراهیمی حسین زاده – کارشناس کار گروه طرحهای دبیرخانۀ ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو، ایران
حامد افشاری – کارشناس دبیرخانۀ ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو ایران

چکیده:

فناوری نانو به دلیل گستردگی حوزه های کاربرد، تأثیرگذاری بر اغلب صنایع موجود و ایجاد بستر استفاده از نیروهای جوان و توانمند علمی کشور، یک فناوری اولویت دار و استراتژیک برای کشور محسوب می شود . بنابراین برنامه ریزی و فعالیت برای توسعه و تجاری سازی این فناوری باید در دستور کار سطح کلان سیاست گذاری در کشور قرارگیرد . برنامۀ طرح های کوتاه مدت توسعۀ فناوری نانو جهت توسعۀ این فناوری در ایران تدوین شده است . در این مقاله ضمن معرفی ستاد و اهداف کلی ستاد در برنامۀ طرح های کوتاه مدت، کمیتۀ پیگیری طرح های کوتاه مدت توسعۀ فناوری نانو معرفی و دلایل ایجاد آن بیان شده است . در ادامه به علل و چگونگی انتخاب محور فعالیت دستگاه های اجرایی درکنار معرفی محورهای انتخاب شده توسط دستگاه ها پرداخته شده است . سپس روش های به کارگرفته شده برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها و انجام نظارت و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته اند . از آن جمله می توان به طراحی پرسشنامه پیشنهاد طرح های فناوری نانو، معیارهای انتخاب طرح ها، چارچوب ارزیابی کیفیت طرح ها، اصول حاکم بر روند نظارت بر اجرای طرح ها و اطلاع رسانی و شفاف سازی اشاره کرد .