سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
قاسم نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی روزبهان ساری، مازندران
مرتضی الیاسی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد قائمشهر، مازندران

چکیده:
شبکه های مش بی سیم، بیانگر مدل جدیدی از شبکه می باشد، که از ارتباطات چندگامی برای توسعه شبکه های WiFi استفاده می کند. یک شبکه مش بی سیم از چندین gateway، که دروازه ورود و خروج شبکه شناخته می شود، چندین نقطه دسترسی گذرا و یک ارائه دهنده سرویس تشکیل می شود و می تواند محدوده وسیعی را تحت پوشش خود قرار دهد و کاربران زیادی را سرویس دهی کند. در صورتی که پروتکل دسترسی به رسانه به صورت ضعیف طراحی شده باشد، منجر به سرویس دهی غیرمنصفانه به کاربران و بهره برداری کم از پهنای باند می شود. در این مقاله، ما یک مکانیزم زمانبندی منصفانه ارائه می دهیم که بهره برداری از پهنای باند در شبکه مش بی سیم را بهبود می دهد. راه حل ما به لینک های شبکه، حق ارسال تخصیص می دهد و استفاده مجدد از فضا را به حداکثر می رساند. در انتها، روش ارائه شده را با ارائه مثال، با دیگر روش های زمانبندی مقایسه می کنیم و اثبات می کنیم که راه حل ما، یک روش منصفانه و بدون تداخل می باشد.