سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشید جندقی علایی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
عباس باقری – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

یکی از متداولترین علل آسیب دیدگی سازه های دریایی پدیده خوردگی است. این پدیده در سازه های فولادی نخست بصورت زنگ زدگی المانهای تشکیل دهنده سازه نمود پیدا کرده و با پیشرفت روند خوردگی به کاهش ضخامت المانها و در نهایت به گسیختگی آنها می انجامد. در سازه های بتن آرمه مجاور دریا نیز در بسیاری از موارد پدیده خوردگی سبب افزایش حجم آرماتورهای مسلح کننده اعضاء شده و درنهایت با ایجاد ترکهای عمیق در سازه انهدام آن را در پی دارد. جهت جلوگیری از پیشرفت آسیبهای ایجاد شده در سازه های دریایی ضروری است در نخستین گام، تمهیداتی جهت نگهداری سازه ها و محافظت آنها در مقابل عوامل خورنده اندیشیده شده و در صورت بروز خرابی با انجام بازرسیهای دقیق علل خرابی شناسایی گردد. چراکه تنها با درک صحیح از مکانیزم خرابی است که می توان راهکار مناسب تعمیراتی را پیشنهاد نموده و از بوقوع پیوستن مجدد خرابی جلوگیری نمود.
موضوع مورد بحث این مقاله بررسی آسیبهای وارده به سازه سرسره دریایی بندر شهید رجایی و ارائه راهکار تعمیراتی مناسب می باشد. در ادامه پس از معرفی سازه و اجزاء و المانهای آن به بررسی آسیبهای وارده به آن پرداخته و در نهایت راهکار تعمیراتی مناسب ارائه می گردد