سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علیرضا رضائیان – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدرضا شیرازی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

رودخانه ی کرج از دیرباز یکی از منابع تامین کننده ی آب آشامیدنی شهر تهران بوده است. کنترل کیفیت آب این رودخانه نیز همواره یکی از وظایف مهم امور نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب و آزمایشگاه های شرکت آبفای شهر تهران بوده که در طی سالیان متمادی به انجام رسیده و هم اکنون نیز با جدیت دنبال می ود.
مطالعات اولیه برای استقرار یک دستگاه پایش کیفی لحظه ای از ابتدای سال ۱۳۷۹ شروع شد و تا مهرماه سال ۱۳۸۱ که یکی از شرکت های داخلی بنده ی مناقصه گردید ادامه یافت. پس از سفارشات و نصب دستگاه ، فاز راه اندازه شروع شد و سامانه ی مورد نظر در اردبیهشت سال ۱۳۸۲ توسط مدیریت محترم عامل وقت رسما افتتاح و آغاز به کار کرد.
دستگاه Online سرودار، قابلیت اندازه گیری همزمان پارامترهای اکسیژن محلول، هدایا الکتریکی ، pH، کدورت، و جذب UV را دارد که بر اساس جذب UV و با توجه به ضرایب از پیش تعیین شده، مقادیر COD, TOC, BOD نیز محاسبه می گردد.
نمونه گیری دستگاه از رودخانه ی کرج توسط پمپاژ انجام می شود و داده های خروجی دستگاه توسط یک Data logger پس از تغییر از حالت آنالوگ به دیجیتال، ذخیره شده و توسط یک نرم افزار مخصوص نصب شده بر روی یک رایانه ی جانبی، به صورت نمودار و یا داده های خام قابل دسترسی است. این نمودارها و داده ها به کمک خط تلفنو مودم، توسط رایانه ی دفتر امور، ر تهران نیز قابل مشاهده است. در این گفتار ضمن شرح مراحل راه اندازی، بهره برداری و نگهداری از دستگاه ، مشکلات موجود تشریح شده و ضعف های طرح ریزی و سازماندهی پروژه با توجه به این که سامانه ی مورد نظر اولین تجربه ی عملی در نوع خود بوده است، مورد بحث و بررسی نقادانه قرار می گیرد.