سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اسدی –
حسین موحدیان –
عبدالرحیم پرورش –

چکیده:

رآکتور بافلدار بی هوازی (ABR) فرایندی شامل اتاقک های مجزای بافل دار است که برای راهبردی نیازی به تشکیل گرانول ندارد. بنابراین دوره راه اندازی آن کوتاهتر می باشد. در این تحقیق امکان پذیری کاربرد فرایند ABR برای تصفیه فاضلاب صنعت نشاسته سازی با آرد گندم مورد بررسی قرار گرفت. فاضلاب نشاسته سازی بعد از حذف مواد معلق توسط ته نشینی ثقلی ساده به عنوان ورودی استفاده شد. راه اندازی راکتور (حجم ۱۳/۵ لیتر و پنج اتاقک) با رقیق سازی DOD ورودی تا ۴۵۰۰l/MG در مدت زمان ۹ هفته با استفاده از لجن بذردهی حاصل از هاضم بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب انجام شد. راکتور در زمان ماند هیدرولیکی (HRT) برابر با ۷۲ ساعت در ۳۵C و بارگذاری آلی اولیه ½ d.3m/kgCOD حذف COD حدود ۶۱ درصد را نشان داد. بهترین عملکرد راکتور در باگذاری آلی ۲/۵ d.3m/kgCOD و در زمان ماند هیدرولیکی ۲/۴۵ روز با ۶۷ درصد تبدیل COD کسب گردید. مزیت اصلی کاربرد ABR ناشی از ساختار اتاقک بندی شده آن می باشد. اتاقک اول ABR ممکن است به عنوان یک منطقه بافری در برابر مواد سمی و بازدارنده عمل کند و بنابراین اجازه می دهد بقیه اتاقک ها با مواد به نسبت بی ضرر، متعادل شده و ورودی بیشتر اسیدی بارگذاری شود. به عبارت دیگر، اتاقک های بعدی برای حمایت جمعیت های فعال باکتریهای حساس متان ساز مناسب تر خواهد شد.