سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا امینی بیات – گروه بیوشیمی -دانشکده علوم پایه- دانشگاه تربیت مدرس
سعید بین الحق – گروه ایمونولوژی -دانشکده علوم پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس
سامان حسینخانی – گروه بیوشیمی -دانشکده علوم پایه- دانشگاه تربیت مدرس
نادری منش – گروه بیوشیمی -دانشکده علوم پایه- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آفلاتوکسین ها مواد سمی هستند که توسط برخی از قارچها تولید می شوند و باعث آلودگی غذای دامها و نیز غذای انسان ها می شوند. علاوه بر این آلودگی در بدن دام ها پایدار شده و از طریق محصولات آنها به انسان منتقل می شوند. شایان توجه است که در ایران پسته بیش از غلات و مواد غذایی دیگر در معرض این آلودگی قرار دارد. آفلاتوکسین ها انواع مختلفی دارند که نوع B1آن به عنوان یک مادة سرطانزای قوی شناخته شده است از این رو اندازه گیری آن دارای اهمیت بسیاری می باشد. در این پژوهش هدف ما اندازه گیری آفلاتوکسین B1 به روش کمی لومینسانس الایزا بوده است. برای این سنجش ابتدا آفلاتوکسین B1 به آنزیم پراکسیداز متصل گردیده و سپس شرایط لازم برای سنجش مقادیر آفلاتوکسین B1 نمونه های مختلف با استفاده از روش کمی لومینسانس الایزا بهینه سازی گردید.