مقاله راه بردها و راه کارهاي فرهنگي دولت زمينه ساز در رويارويي با جنگ نرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مشرق موعود از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: راه بردها و راه کارهاي فرهنگي دولت زمينه ساز در رويارويي با جنگ نرم
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت
مقاله تهاجم
مقاله فرهنگ
مقاله جنگ نرم
مقاله مهندسي فرهنگي
مقاله بصيرت
مقاله معرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي تبار مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين نوشتار با تامل در روايات، وضعيت فرهنگي جهان در عصر ظهور را ترسيم مي کند و از آن ره گذر، به اقدامات اصلاحي امام مهدي در عرصه فرهنگ و نيز روش امام در رويارويي با ناهنجاري هاي فرهنگي و ايجاد انقلاب فرهنگي اشاره مي کند. در ادامه، وضعيت فرهنگي جهان در عصر حاضر و پديده جنگ نرم بازنگري مي شود و از کنار هم قرار دادن و مقايسه اين دو وضعيت با هم و نيز با الهام از عملکرد و روش امام، دو راه برد اساسي بصيرت دهي و معرفت بخشي براي مقابله با انواع هجمه هاي فرهنگي دشمنان و نيز راه کارهاي عملياتي کردن آنها پيشنهاد شده است که البته اجراي آنها بر عهده دولت زمينه ساز خواهد بود.