مقاله راه برد منجي در برابر مظاهر فرهنگ نوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مشرق موعود از صفحه ۸۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: راه برد منجي در برابر مظاهر فرهنگ نوين
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راه برد فرهنگي
مقاله فرهنگ اسلامي
مقاله فطرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي گيلاني سيدرضي
جناب آقای / سرکار خانم: حاج محمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حضرت مهدي با مظاهر و فرآورده هاي تمدن نوين چه خواهد کرد؟ اين پرسش از جمله مهم ترين مباحث دکترين فرهنگي مهدويت است. اين پرسش به خصوص آن گاه محل بحث مي شود که دگرگوني فرهنگي دوران کنوني با آن چه در لحظه غيبت ايشان بر جهان حاکم بوده، مقايسه گردد. سرعت تحولات علمي، اجتماعي و فرهنگي، چنان جهان را نسبت به عصر حديث و وحي و سده هاي آغازين غيبت حضرت دگرگون کرده که خود ماندن يا نماندن آن تحولات در دوران حکومت مبارک حضرت حجت نيز محل بحث خواهد بود.
از جهتي، برجسته ترين شاخص هر راه برد فرهنگي براي جوامع کنوني، تعيين حدود و ثغور همين فرآورده ها و چند و چون رفتار با آنهاست و لذا هرگونه پاسخي به اين پرسش، تاثير شاياني در ترسيم و اجراي راه بردهاي فرهنگي در جامعه اسلامي و از جمله ايران خودمان خواهد داشت.
رفتار حضرت با فرآورده هاي فرهنگ نوين چه خواهد بود؟ برخورد، تعامل يا تعاطي است؟ حذف مي کند، کنار مي آيد يا تقويت مي کند؟ پاسخ اجمالي آن است که هر سه مورد در کار خواهد بود، اما چگونگي، کجايي و چرايي آن پرسشي است که جستار پيش رو تلاش دارد به آن پاسخي گويد.