سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحمید مدرس –

چکیده:

در این مقاله یک سیستم حمایت تصمیم برای برنامه ریزی حمل و نقل در زنجیره تامین معرفی میگرد د. این سیتم می تواند بعنوان بخشی از مجموعه سیستمهای برنامه ریزی زنجیره تامین مو رد استفاده قرار گیرد و مدیران را در حل مسائل بخش لجستیک بصورت موثری یاری نمای د. با توجه به این نکته که برنامه ریزی حمل و نقل در صنایع مختلف ویژگیهای متفاوتی دارد، در این نوشتار چارچوبی برای دسته بندی ساختار یافته این مسئله ارائه می گردد. همچنین ضمن ارائه رویکرد طراحی و بهینه سازی این سیستم، ویژگیهای اجزاء مدل و چگونگی ارتباط الگوریتم بهینه سازی با مدل تشریح می گردد. امکانات و ویژگی های این سیستم و چگونگی تعامل آن با کاربر ب ه همراه تسهیلات پیشرفته آن مانند ارتباط با سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS( و برنامه ریزی توزیع پویا نیز تشریح میگردد.