سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید عباسی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
محمدکاظم اکبری – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

یکی از اساسی ترین و محوری ترین چالشهای مطرح در عرصه آموزش الکترونیکی، راهبردی است که به منظور توسعه و بکارگیری موثر و مطلوب محتوای آموزشی در محیط الکترونیکی اتخاذ می نماییم. مساله ای که در عین اهمیت هنوز دارای راه حلی جامع و فراگیر نمی باشد.در این مقاله با تکیه بر معتبرترین استانداردها، مدلهای مرجع، فناوری ها و ایده های مطرح در حیطه آموزش الکترونیکی و توسعه و یکپارچه سازی آنها، راه حلی عملیاتی بدین منظور ارائه خواهیم نمود که اهداف توسعه، تعامل، نگهداری، مدیریت و اثر بخشی محتوای آموزشی در محیط الکترونیکی محوریت آن را تشکیل می دهد. راه حل پیشنهادی ما در این مقاله دارای چند قابلیت اساسی به منظور تولید، ذخیره سازی، مدیریت ، تحول ، تعامل، اخذ بازخورد و سنجش کیفی محتوای آموزشی در محیط الکترونیکی است که علاوه بر فراهم نمودن یک رفتار پویا و هوشمندانه در آموزش فراگیر، امکان به اشتراک گذاری، سازماندهی، استفاده مجدد، شخصی سازی و بهبود کیفیت محتوای آموزشی را در قالبی استاندارد ارائه نموده و قابلیت بکارگیری رویکردهای تعلیم و تربیتی مورد نظر در امر آموزش الکترونیکی را مهیا می سازد.