سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید زارع بغداد آبادی – کارشناس ارشد
دکتر کارن ابری ن یا – استادیار

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید در اکستروژن مقطع I ارائه شده . برای تحلیل فرایند از روش حد بالا استفاده شده است. این روش حل ، میتواند در اکستروژن سایر شکل های پیچیده نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این روش یک میدان تغییر شکل ارائه شده است که قابل تعمیم به سایر شکل ها نیز میباشد . براساس این روش میتوان طول بهینه قالب را برای حداقل فشار اکستروژن بدست آورد. براساس این روش میدان تغییر شکل به شکل های کوچکتری تقسیم میشود. فرض مهم و اساسی در این روش عدم نگاشت مرز ورودی روی مرز خروجی میباشد این فرض ، عدم تقاطع خطوط جریان را تضمین می کند. این روش نتایج بهتری را نسبت به گذشته در بر داشته است و توانایی طراحی قالب های پیچیده را نیز دارا می باشد.