مقاله راه کارها و منافع ارتقاي بازدهي انرژي در کولر آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۷۳ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: راه کارها و منافع ارتقاي بازدهي انرژي در کولر آبي
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري انرژي
مقاله کولر آبي
مقاله هزينه – فايده
مقاله سياست گذاري و سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري اقدم علي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي علي آبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كوچك زاده ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عوامل موثر در کاهش اضافه تقاضاي برق مصرفي، ارتقاي بازدهي لوازم و تجهيزات مصرف کننده برق است. در اين راستا، سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)، سياست حمايت از توليدکنندگان لوازم خانگي و از جمله کولر آبي را در دستور کار قرار داده است. هدف از اين مقاله، امکان سنجي و ارزيابي هزينه ها و منافع ارتقاي بازدهي کولر آبي است. با اين هدف، اولا امکان پذيري ارتقاي بازدهي انرژي در کولرهاي آبي ارزيابي، ثانيا افزايش هزينه تمام شده کولر آبي ارتقا يافته، برآورد و ثالثا منافع اقتصادي اين اصلاح تخمين زده مي شود. نتايج اين مطالعه دلالت بر آن دارد که اولا با توجه به فناوري موجود، راهکارهايي عملي جهت ارتقاي بهره وري انرژي در کولر آبي وجود دارد و ثانيا منافع اين کار به مراتب بيش از هزينه هاي آن است. نکته مهمي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که پرداخت يارانه جهت ارتقاي بازدهي انرژي، بخشي از لوازم کار را مهيا مي کند، ولي بدون رعايت ساير مولفه هاي موثر (نظير تامين خدمات تحقيق و توسعه، افزايش آگاهي مصرف کنندگان از منافع اين طرح و برطرف کردن موانع غيرمالي تغييرات)، اثرگذاري آن محل ابهام است.