مقاله راويان شعر پارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در ادب پژوهي از صفحه ۳۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: راويان شعر پارسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر پارسي
مقاله روايت شعر
مقاله راوي
مقاله پيشينه
مقاله زمينه و كاركرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادمرد عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: آدينه كلات فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله سنتهاي شعر پارسي که ريشه در ادبيات ساماني و شعر ستايشي و درباري دارد و حتي ميتوان پيشينه آن را تا ادبيات پيش از اسلام و به ويژه آيين گوساني پارتي نيز باز پس برد، روايت شعر است. در ادب عرب نيز روايت، پيشينه اي دراز دارد و يگانه راهي بوده است که يادگارهاي ادبي اعراب را از دوره جاهلي به روزگار اسلامي رسانيده است. روايت در پارسي، خوانده شدن شعر بر زبان راويان خوش آوازي بوده است که از سوي شاعر، عهده دار گزارش سخن او بوده اند. در اين مقاله پيشينه روايت شعر در ايران، زمينه هاي پيدايش آن، نامهاي برجاي مانده از راويان، کارکردهاي آنان و سرانجام، دگرگونيهاي راه يافته در مفهوم روايت بررسي شده است. در بخشي از مقاله نيز به پيشينه روايت در ادب عرب و پژوهش در سرچشمه روايت پارسي و پيوند آن با ادب عربي پرداخته شده است.