سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحمید وزیری – دانشیار گروه زمین شناسی

چکیده:

در مطالعات حاضر پانزده گونه ا زرادیولرهای پرمین پسین (جلفین پیشین) برای اولین بار از گرهک ها و لایه های چرتی سازند جلفا در ناحیه جلفا شمال غرب ایران یافت شده است . هسازند جلفا در مقاطع مورد مطالعه از مارن، سنگ آهکهای مارنی ، لایه های چرت و سنگ آهکهای چرتی تشکیل شده است که درمحیط کم عمق دریا ته نشست یافته اند وجود روزن بران فراوان سن جلفین پیشین را برای این سازند معرفی می نماید.