مقاله «را» در تاريخ بيهقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۱۶ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: «را» در تاريخ بيهقي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرف «را»
مقاله حرف اضافه
مقاله حرف نشانه
مقاله حرف تاکيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
  معناي حروف و چگونگي استفاده از آنها نقش مهمي در رسايي و شيوايي متون کهن فارسي دارد. تاريخ بيهقي يکي از متون شيواي نثر فارسي است که از حرف «را» در آن به شکل گسترده و متنوع استفاده شده است. برخي از کاربردهاي «را» در تاريخ بيهقي در بين متون معاصر آن و حتي بعد از آن تا عصر حاضر رايج است اما در برخي موارد کاربردهايي نيز خاص همين متن است. بطور کلي «را» در اين متن بعنوان حرف اضافه، حرف نشانه، حرف تاکيد، و … آمده است. درشناخت معنا و کاربرد «را» فعلي که همراه آن آمده نقش موثري دارد.