سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کیارش اقتصادی –
حامد احمدپور ربرجد –

چکیده:

این مقاله با ارائه رو شهای سنتی استحکام بخشی در برابر زلزله و نیز طرح ها و رو شهای اجرا شده و نیز تجارب عملی نتیجه بخش با رو شهای ساده و ابتکاری استحکام بخشی در بناهای تاریخی یا ساز ههای جدید بومی، به تشریح این را هکارهای عملی و ارزش و کارآمدی آنها م یپردازد