سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی مدح خوان – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا، و مدیر طرحهای رباتهای

چکیده:

در حال حاضر سرمایه گذاریهای گسترده در صنایع دریایی، این صنعت را به عنوان صنایع پیشرو در توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها مبدل نموده است. و در این راستا فناوریهای زیردریا نقش کلیدی دراین صنعت ایفا می نماید. در بعد صنعت تنوع فعالیتهای زیرآب موارد مربوط به نصب تاسیسات، بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات را در برمی گیرد و از نظر ابعاد نظامی و دفاعی قلمر زیردریا به عنوان یک امکان استراتژیک در تامین امنیت پایدار محسوب می گردد. با توجه به مرزهای آبی گسترده در شمال و جنوب کشور و حجم قابل توجه سرمایه گذاری های انجام شده و اهمیت ویژه دفاعی خلیج فارس، شناخت و برنامه ریزی در جهت به کارگیری تجهیزات پیشرفته زیردریا حائز اهمیت می باشد. رباتهای زیرآبی با حذف محدودیتهای انسان در زیراب به عنوان یکی از تجهیزات بسیار کاربردی درموارد صنعتی و نظامی محسوب می گردند این ربات ها در ابعاد دفاعی در زمینه شناخت محیط زیرآب، انجام شناسایی و بازرسی در زیرآب، عملیات ضدمین و دیگر عملیاتهای نظامی و دفاعی مورد استفاده قرار می گیرند و این صنعت در ابعاد مختلف در حال توسعه و پیشرفت سریع می باشد. رباتهای زیرآبی با کابل (ROV) در دهه های اخیر جایگاه ویژه در صنعت دریا پیدا نموده و در حال حاضر رباتهای زیرآبی بدون کابل (AUV) وارد صحنه زیردریا به ویژه در کاربردهای نظامی و دفاعی گردیده اند. دراین مقاله به تشریح وضعیت کاربرد رباتهای زیرآبی در صنعت دفاعی در جهان و نقش آن در امنیت زیردریا پرداخته می شود.